Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme

Yasemin KARATEKİN ALKOÇ

Öz
Bu çalışma ile bireyin sahip olduğu sosyal sermayesinin, onun kariyer başarısı üzerine olan katkısı ilgili literatür bağlamında incelenip değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, ilk olarak sosyal sermaye ve kariyer başarısı kavramlarına açıklık getirilmiş, akabinde ilgili literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmaların neticesinde elde edilen bulgular üzerinden söz konusu bu ilişkinin varlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, bireyin kariyer başarısında, sahip olduğu sosyal sermayenin fazlaca etkili olduğu ve sosyal sermayenin bireye iş konusunda fazlaca avantaj ve katkılar sağlayabileceği tespit edilmiştir. Sosyal ağlar ve ilişkiler üzerine kurulu bir yapı olan sosyal sermayenin, bireye iş bulma kolaylığı sağlama, kaynakların değişimini kolaylaştırma ve ilişkileri güçlendirme gibi yönleriyle katkılar sunarak, bireyin kariyer başarısına da bir köprü oluşturduğu açıktır. Bireyin ilişkilerine yaptığı yatırımlar sonucunda elde ettiği kazançlar sayesinde, daha fazla kişiyle veya grupla temasta bulunarak, farklı bilgilere ve yeniliklere erişme noktasında kendisine olanaklar yaratabilmektedir. Bu sayede sosyal sermayenin, bireylerin kariyerlerine birçok perspektiften katkı sağlayacağı açıktır. Çalışmanın ilgili literatüre kuramsal açıdan katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Kariyer Başarısı, Objektif Kariyer Başarısı, Sübjektif Kariyer Başarısı, Literatür Taraması.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu