Bu Göz Kamaştırıcı Çanta Sadece Bir Tık Uzaklıkta! Sanal Kompulsif Satın Alma Üzerinde Anlık ve Hazcı Satın Alma Eğilimlerinin Etkisi

Ebru BİLGEN KOCATÜRK
Filiz EROĞLU

Öz
E-ticaretin yaygınlaşmasıyla tüketiciler artan bir şekilde geleneksel alışverişten sanal alışverişe kaymaya başladı. Böylece kompulsif satın alma bu sanal ortamda daha da sorunlu bir davranış haline geldi çünkü sanal alışveriş kompulsif tüketicilere istedikleri zaman istedikleri ürünü satın alabilecekleri çok uygun bir ortam sundu. Gittikçe daha da önemli bir konu haline gelmesine rağmen sanal kompulsif satın alma ile ilgili literatürde boşluklar mevcuttur. Bu çalışmanın temel amacı anlık/plansız ve hazcı satın alma eğilimlerinin sanal kompulsif satın alma için açıklayıcı güçlerinin olup olmadığını ortaya koymak, yeni çağın teknolojik, ekonomik ve sosyal trendleri bağlamında bu rollerin önemini tartışmaktır. Nedensel yapıya sahip çalışmada çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur. Bir araştırma firması iki hafta süresince çevrimiçi anket çalışması yürütmüş, 601 tamamlanmış ve uygun anket analizler için kabul edilmiştir. Analiz sonuçları hem anlık hem de hazcı satın alma boyutlarının sanal kompulsif satın alma davranışı için açıklayıcı gücü olduğunu ortaya koyarken anlık satın alma boyutlarının daha güçlü etkisi olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçlarının yönetimle ilgili ve diğer uygulamaları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanal Kompulsif Satın Alma, Anlık/Plansız Satın Alma, Hazcı/Hedonik Satın Alma.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu