Ahmet Özkiraz & Mehmet Çetin – 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU

Özet

Bu çalışmanın amacı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı sonrasında göç eden halkın Anadolu’da yaşadığı uyum sorunlarını çözmek için Osmanlı Devleti’nin uyguladığı politikaları incelemek ve bu politikaların başarı derecesini tarihsel süreci referans alarak belirlemektir. Çalışmanın tartışma bölümünde göç ve iskan sonrası geçen uzun süreç sonunda halen devam eden önemli sorunlar ele alınacak ve bu sorunların nedenlerine işaret edilerek çözüm önerisi getirilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: 1864 Çerkes Sürgünü, Osmanlı Göçmen Politikası, İskân, Soykırım, Göç

 

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

Related Articles

Back to top button