Büşra Pekcan – SOSYAL ve PSİKOLOJİK AÇIDAN GÖÇ

Göç; günümüzde milyonlarca kişiyi etkileyen, çoğu zaman yersiz yurtsuz bırakan önemli bir sosyal dert… Dünya’daki son 20 yılda yaşanan nüfus hareketlerine bakılacak olursa gerek köylerden kentlere gerek uluslararası arenada göç katlanarak artmaya devam edecek gibi görünüyor…

 

Click for all the article …

Related Articles

Back to top button