Makale Çagrısı

TESAM AKADEMİ DERGİSİ
MAKALE ÇAĞRISI

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

TESAM Akademi Dergisi, Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi – TESAM tarafından 2014 yılından bugüne yılda 2 defa ocak ve temmuz aylarında yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. TESAM Akademi Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok indekste taranmaktadır. TESAM Akademi’nin yayın politikası ve bilimsel kriterler, bağımsız editörler ve Yayın Kurulu’nca belirlenmektedir.

Dergimizin yayın alanları sosyal politika, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve sosyolojidir. Dergimizde bu alanlarda daha önce başka bir yerde yayınlanmamış orijinal ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamakademi@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Dergimiz hakkında ayrıntılı bilgi için www.hakemlidergi.tesam.org.tr ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi adreslerini ziyaret edilebilir.

Başa dön tuşu