Ayşe Şebnem Tunç – MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, evrensel bir nitelik taşıyan mülteci davranışı ile
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin davranışını; göç alan toplum davranışı ile Türk
toplumunun davranışını karşılaştırmak, bu suretle Suriyeli mülteci krizindeki
davranışların evrensel bir nitelik taşıyıp taşımadığını tespit etmektir. Çalışma, göç
eden ve göç alan toplum davranışlarını belirlemeye yönelik olarak yapılan saha
araştırmalarının bulgularına dayanmaktadır. Çalışma neticesinde, Türkiye’ye göç
eden Suriyelilerin ve bu göçü kabul eden Türk toplumunun davranış, beklenti, algı
ve kaygılarının evrensel nitelik taşıdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Suriyelilerin
Türkiye’ye etkilerini analitik bir gözle değerlendirebilmek, mülteci krizinin güçlü
ve zayıf yönlerini belirleyebilmek, fırsat ve tehditleri belirleyebilmek maksadıyla
yapılan SWOT analizlerinin neticesinde, toplumsal kabul ile sosyal uyum sürecinin
eş zamanlı ve birbirini destekleyici politikalar ile yürütülmesinin önemli olduğu
sonucuna varılmıştır. Her iki toplumun beklentilerini dikkate alacak ve toplumsal
kaygı yaratmayacak konuların başında ise Suriyelilerin eğitimi konusunun geldiği
tespit edilmiştir. Sosyal uyum sürecine Türkçe dil öğretimi ile başlanması önerisi
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci Davranışı, Suriye Mülteci Krizi, Suriyeli Mülteci
Krizinin Etkileri

 

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu