Din ve Modern Kamusal Alan Anlayışının Parametreleri: İstenmeyen Birliktelik

Ahmet ÖZKİRAZ

Mutlu SESLİ

Öz
Kamusal alan kavramı, çeşitli disiplinlerde oldukça tartışmalı bir terimdir. Geçmişi Antik Yunanistan’a dayanan bu kavram, modern tanımını 18. yüzyılın başlarında kazanmıştır. Toplumsal cinsiyet ve mülkiyet temelli olan kamusal alan anlayışı daha sonra modernite ile tamamen değişmiştir. Kavram, din ve geleneksel inanç ve değerlerin özel alanda bırakıldığı herhangi bir konunun tartışılabilir olduğu dinsizleştirilmiş bir alanda ortaya çıkmıştır.
Sanayi Devrimi’nin ardından yaşamı ve dünyayı anlama çabaları bireycilik, akılcılık, laiklik, ulus-devlet ve yurttaşlık gibi yeni görüşlerin doğmasına yol açmıştır. Bu kavramların kabül ettiği ortak husus dinleri reddetmeleriyle tanımlanabilir. Bu çalışma, dinin kendisini bu değişimlere yönlendirmeyi ve günümüzde her zamankinden daha belirgin olan kamusal bir nitelik kazanmayı amaçladığı için, kendi inançlarını oluşturmayı amaçlayan modern kamusal alan için dinin istenmeyen bazı parametrelerle ilişkilendirilmesini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Modernite, Kamusal Alan, Özel Alan, Vatandaşlık, Din

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu