Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu

Özet
Askeri müdahale devlet egemenliğinin temel ilkelerini zedeleyen bir olgu
olarak uluslararası hukuk nezdinde illegal bir davranış olarak
değerlendirilmektedir. Devletlerarası ilişkilerde kuvvet kullanma uluslararası
barış ve güvenliğe tehdit olması haline bağlıdır.
Birleşmiş Milletler teşkilatının temel amacı uluslararası barış ve güvenliği
korumaktır ki, bu paralelde barışın devamını sağlamak amaçlı genel kabul
gören düzenlemeler gerçekleştirmektedir. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda
kuvvet kullanma birkaç istisnai durum haricinde yasaklanmıştır. Birleşmiş
Milletler Antlaşmasında kuvvet kullanma ve askeri müdahale kararları
Güvenlik Konseyince alınmakta ve uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kuvvet Kullanma, Askeri Müdahale, Haklı Savaş, Birleşmiş
Milletler, Güvenlik Konseyi.

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu