FİNANSAL KOŞULLARIN TAYLOR KURALININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BULGULAR

Coşkun AKDENİZ
Abdurrahman Nazif ÇATIK

Öz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) öncelikli hedefi, enflasyon hedeflemesi rejiminin benimsenmesi ile birlikte fiyat istikrarının sağlanması ve korunması olarak belirlenmiştir. Ancak, 2008 Küresel finansal krizinden sonra TCMB’nin amaç fonksiyonu, finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve sağlıksız fiyat oluşumlarının etkilerinin önlenmesi için finansal istikrarın sağlanmasını da içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede bu makale, Türkiye’deki finansal koşullardaki değişimin merkez bankasının faiz oranı belirleme davranışına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, finansal koşullar endeksinin (FKE) eşik değişken olarak belirlendiği bir açık ekonomi Taylor kuralı modeli, Ocak 2006 ile Aralık 2016 dönemini kapsayacak şekilde eşik Genelleştirilmiş Momentler Metodu (eşik GMM) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Ampirik sonuçlar Taylor kuralının geçerliliğinin ancak finansal genişleme döneminde olduğunu ima etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taylor Kuralı, Eşik GMM, Türkiye

JEL Sınıflaması: C13, C51, E52.

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu