Hedging Stratejisi Çerçevesinde Hindistan’ın Kuşak ve Yol Girişimi’ne Yaklaşımı

Onur KAYA

Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ

Öz
Bu çalışmanın amacı, önemli ekonomik ve ticari fırsatlar sunması sebebiyle pek çok ülke tarafından olumlu karşılanan Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne neden Hindistan’ın dahil olmak istemediğini, bu ülkenin Çin’e yönelik uyguladığı hedging stratejisi kapsamında açıklamaktır. Zira Hindistan’ın Kuşak ve Yol Girişimi’ne dahil olmama tercihini Çin’e yönelik hedging stratejisinden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Hindistan bir taraftan ekonomik ve ticari çıkarlarını gözeterek Çin ile yakınlaşmakta, diğer taraftan ise güvenlik kaygılarını göz önünde bulundurarak Çin’i dengeleyecek ortaklık ve işbirliklerine yönelmektedir. Bu kapsamda Yeni Delhi bir yandan Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir fon mekanizması olan Asya Altyapı Yatırım Bankası içerisinde aktif bir rol oynarken öte yandan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi Pasifik bölgesi ülkeleri ile güvenlik alanında girişimlerde bulunmaktadır. Hindistan’ın ekonomi alanında angajman, güvenlik alanında dengelemeye dayanan bu hedging stratejisi, Çin – Pakistan Ekonomik Koridoru ve Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artırma girişimlerinden rahatsız Yeni Delhi’yi Kuşak ve Yol Girişimi’nin dışında kalmaya sevk etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hedging stratejisi, Kuşak ve Yol Girişimi, Hindistan dış politikası, Hint-Pasifik

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu