Dizinler

Açık erişim politikasını benimsemiş olan TESAM AKADEMİ Hakemli Dergisi aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir:

Dizin bağlantılarına ulaşmak için dizin ismine tıklayınız

ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources

TR Dizin
EBSCO (Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Discovery Service)
Index Copernicus
ASOS Index
DRJI
Academic Keys
CiteFactor
Eurasian Scientific Journal Index
TÜRKİYE ATIF DİZİNİ
Türk Eğitim İndeksi
Arastirmax
Ajindexs
Journal Factor
International Institute of Organized Researches
SOBİAD
Infobase İndex
OpenAIRE

Başa dön tuşu