Irak Siyasetinin Kutuplaşmasında Politik Psikolojik Faktörler (2003-2006)

Emin SALİHİ

Itri ATAY

Öz
Saddam Hüseyin rejimi sonrası Irak’ta geçiş döneminde yeni bir siyasi yapılanma oluştu. Demokratikleşmeye geçiş sürecinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ulus-altı siyasi hareketler ön plana çıkarıldı. Saddam Hüseyin sonrası devlet kurumları 2003-2005 yılları arasında geçiş sürecinde inşa edildi. Söz konusu dönemde oluşan yapılanmanın Irak’ı başarılı kılmadığı günümüzde anlaşılmaktadır. Irak istikrarsız bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve toplumsal ayaklanmalar Irak’ın istikrarsız bir ülke olduğunu göstermektedir. Ancak, Irak toplumunun büyük bir çoğunluğu 2005 yılında yapılan ilk seçimde ülkeyi başarısızlığa götüren söz konusu ulus-altı siyasi partilere oy vermiştir. Bu çalışmada, Irak Devleti’ni başarılı kılmayan ulus-altı siyasi partilere verilen toplumsal desteğin sebepleri irdelenmiştir. Vamık Volkan, belli koşullarda ulus-altı grupların kutuplaştığı ve kendi geniş grup kimliği doğrultusunda hareket ettiğini çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, politik psikolojik kavramlara başvurularak Irak toplumu dönemin şartları içinde anlamaya çalışılmıştır. Çalışmada, Iraklıların politik psikolojik tutumlarını ölçecek veriler toplanmıştır. Ardından toplumsal kutuplaşma ve ulus-altı partilere desteğin nedenleri analiz edilmiştir. Çalışmada, bir ülkede yeni bir durum ortaya çıktığında ve bu durum ulus-altı gruplarda tehdit hissi uyandırdığında, ulus-altı grupların bu durumu politik davranışlarına yansıttıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Irak, Güvenlik, Toplumsal Kutuplaşma, Etnik Çatışma, Politik Psikoloji.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu