İşbirliğinin ve Koordinasyonun Geliştirilmesi Yoluyla Yeni Bir Teritoryal Ölçek? Avrupa Birliği’nin Makro Bölgesel Stratejisi

Samet YILMAZ

Öz
Avrupa Birliği’nin makro bölgesel stratejisi (MBS), genellikle yumuşak (soft) bir yönetişim formu olarak değerlendirilmektedir. Bu görüşe göre tanımlanmış makro bölgeler (MB), gevşek bir şekilde sınırları belirlenmiş (demarcated) bölgelerdir ve bunların yönetişimi, enformel koordinasyona ve aktörlerin esnek katılımına dayanmaktadır. Bununla birlikte MB’lerin katılaşma (solidification) potansiyeline de sahip olduğu ileri sürülmektedir. Ancak MBS üzerine yapılmış çalışmalarda, bu katılaşmanın nasıl olabileceği bütünlüklü bir şekilde ele alınmamıştır. Bu çalışma, bu konuya ilişkin bütünleşik bir çerçeve ortaya koymaktadır. Ölçeğin oluşturulduğu ve yeniden oluşturulduğu dikkate alındığında MBS, belirli açılardan teritoryal boyutları bulunan yeni bir yönetişim düzeyi oluşturmaktadır. MBS, tanımlanan MB’lerin özerkliğini ve politika üretme yeteneğini geliştirmek amacıyla bir makro bölgesel ölçek belirginleştirmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın sonuçları, MBS’nin sınırlandırma (delimitation), yer merkezli yönetişim (place-based governance) ve politika yapımının teritoryalleşmesi değişkenleri temelinde yeni bir teritoryal ölçek geliştirebileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınırlandırma, Yer Merkezli Yönetişim, Politika Yapımının Teritoryalleşmesi, Teritoryal Ölçek, Avrupa Birliği’nin Makro Bölgesel Stratejisi.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu