İslami Duyarlılık Portföy Performansını Etkiler Mi? İslami Hisse Senedi Yatırımlarına Farklı Bir Bakış Açısı

Fatih GÜÇLÜ

Öz
Bu çalışmanın amacı, finansal oranlar açısından İslami kurallara daha uygun hisse senetlerinden oluşan hisse senedi portföyünün performansının, Katılım 50 Endeksi (KAT50) ile karşılaştırılmasıdır. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve hem faaliyet alanı hem de finansal oranlar bakımından filtreleme kriterlerini karşılayan 50 hisse senedi ile piyasa değeri ağırlıklı ve eşit ağırlıklı iki portföy oluşturulmuştur. Örneklem dönemi, Temmuz 2014 – Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Performans ölçümünde Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) ve risk ayarlı performans ölçüm yöntemleri içerisinden Sharpe Oranı, Treynor Oranı, M2 Ölçütü ve Bilgi Oranı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Portföy 1 en düşük sistematik riske (β katsayısı) sahiptir. Risk ayarlı performans ölçüm yöntemlerine göre Portföy 2’nin en başarılı portföy olduğu tespit edilmiştir. Portföy 1’in performansı ise hem Portföy 2’ye hem de KAT50’ye göre daha düşüktür. Çalışmanın sonuçları, filtrelemede kullanılan eşik değerlerin düşük olması ilkesi temel alınarak yapılan bir İslami hisse senedi yatırımının, başarılı bir risk-getiri performansı sunabileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, İslami Hisse Senedi Piyasaları, Portföy Yönetimi, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu