SEKTÖREL İNOVASYON SİSTEMİ, ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRK TAKIM TEZGÂHLARI SANAYİSİNİN DURUMU

Cem Okan TUNCEL

Öz
Bu çalışma takım tezgâhları endüstrisini sektörel inovasyon sistemi perspektifinden incelemektedir. Takım tezgâhları sanayi, yatırım malı üreten temel sektör olarak, mühendislik sanayilerinin rekabet gücünü ve verimliliğini belirlediği için stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzde takım tezgâhları sanayini etkileyen en önemli olgu üçüncü endüstri devriminden dördüncü endüstri devrimine geçiş olarak tanımlanabilir. Ortaya çıkan bu yeni teknolojik yörünge sektörün geleceğinde belirleyici olacaktır. İmalat sanayisinin küresel rekabetçiliğini korumak için Türkiye, takım tezgâhları endüstrisine gereken önemi vermek zorundadır. Çalışma kapsamında, Türk takım tezgahları sektörünün durumu ve sorunları sektörel inovasyon sistemi yaklaşımının teorik çerçevesinden incelenmiştir. İncelemenin sonucuna göre Türk takım tezgâhı sanayinin sahip olduğu teknolojik yetenek birikimi, Endüstri 4.0’ın yaratacağı fırsatları kullanmak için yeterli değildir. Bu nedenle, yeni sanayi devrimini yakalamak için, politika yapıcıların, takım tezgâhı endüstrisindeki teknolojik gelişmeyi hızlandırmak için acilen teknoloji politikaları uygulaması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Sektörel İnovasyon Sistemi, Takım Tezgâhları Sanayi, Teknolojik Yörünge, Endüstri 4.0

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu