Sosyal Hareketler Bağlamında Küreselleşme Karşıtı Hareket: Sebepleri, Gelişimi ve Sonu

Emine Meliha KURTDAŞ

Öz
Toplumsal yaşamda zaman zaman kaynaklara erişimde ve kaynakları kullanmada birey ve grupların çıkarlarının çatıştığı görülmektedir. Kaynakların dağılımında avantajlı olanlar ve bu durumdan çıkar sağlayanlar var olan düzenin devam etmesini isterken, kaynaklara ulaşamayanlar ve daha az fayda sağlayan bireylerin ise hoşnutsuzlukları artmaktadır. Çıkar çatışmalarından ve bundan kaynaklı eşitsizliklerden muzdarip olan bireyler zaman zaman bir araya gelerek hoşnutsuzluklara karşı örgütlü bir şekilde harekete geçebilmektedir. Sosyal hareketler olarak da adlandırılan bu örgütlü hareketler hoşnutsuzluğa sebep olan şeylerin giderilmesi amacını taşımaktadır. Tarihte çeşitli dönemlerde ve çeşitli toplumlarda hoşnutsuzluklardan kaynaklı çeşitli hareketlere rastlansa da bir olgu olarak sosyal hareketler modern dönemin ürünüdür. Modern dönemde ekonomik eşitsizliklerden kaynaklı ve sınıf temelli ortaya çıkan sosyal hareketler de zamanla değişime uğramış, yeni sosyal hareketler adı ile anılan hareketler ortaya çıkmıştır. 20.yy’ın son çeyreğinde başlayan büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini anlatan küreselleşme de yaratmış olduğu geniş hoşnutsuzluklar ile bir sosyal harekete yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı küreselleşme karşıtı harekete neden olan etkenler, hareketin özellikleri ve sonunu getiren nedenlere dair teorik çerçevede bir analiz yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sosyal hareketler, Yeni Sosyal Hareketler, Küreselleşme Karşıtlığı.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu