TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞEN KAPİTALİZMİN FİNANSALLAŞMASI VE DEVLET

Hasan ACAR

Öz
Tarihsel arka planı olmakla birlikte özellikle 1960’lı yılların ortalarında başlayan merkez kapitalist ülkelerde kârlılık oranlarındaki düşme eğilimi, 1970’li yıllardaki ekonomik kriz sonrası kapitalistleşen ülkelerde düşen kârlılık oranlarına karşı gösterilen reaksiyonlar ve 1980 sonrasında benzeri görülmemiş bir ivme kazanan finansallaşma süreci günümüz ekonomisine şekil veren olaylar dizisini oluşturmaktadır. 1980’li yıllarda başlayan, 1990’lı ve 2000’li yıllardan günümüzde de devam eden ulaşım, teknoloji ve iletişimde gerçekleşen devrimlerle beraber emek ve sermaye hareketleri çok daha serbestlik kazanmıştır. Sermaye hareketinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla birlikte finansal piyasalar ortak, aralıksız çalışan uluslararası bir pazar haline gelmiştir. Teknolojik ve iktisadi gelişmeler sonucu giderek önem kazanan finansallaşma, 1990’lı yıllardan itibaren dünya ekonomisinde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışma, kapitalist sistemin alt yapısını oluşturan temel faktörlerin tarihsel dönüşümünün Türkiye’de son yirmi yıldaki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Finansallaşma, Devlet Teşvikleri, Neoliberalizm, Kapitalizm, Devlet Borçlanması

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu