TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI VE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKANIN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİ

Ali İLHAN

Öz
Makro ihtiyati politikaların, kriz sonrası dönemde finansal istikrarı sağlamaya yönelik politika çerçevelerine dahil olması, para politikası ve makro ihtiyati politika arasındaki koordinasyon problemlerini de beraberinde getirmiştir. Geçiş etkilerinin merkezinde finansal sistemin bulunduğu para politikası ve makro ihtiyati politikanın aktarım mekanizmalarının birbiriyle örtüşmesi ve bir politikanın diğer bir politikanın etki alanını şekillendirebilmesi, politikalar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Küresel finansal kriz sonrası dönemde oluşan küresel likidite bolluğunun getirdiği makro-finansal risklere bağlı olarak gerçekleşen politika açmazları karşısında para politikası ile makro ihtiyati politikanın birlikte yürütüldüğü politika çerçevesini uygulamaya koyan Türkiye gibi ülkelerde karşılıklı etkileşimin derecesi ve koordinasyon ihtiyacı daha fazla olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de yeni politika bileşiminin uygulandığı dönemdeki para politikası ve makro ihtiyati politika uygulamaları arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemektir. Ekonomik döngü ve finansal döngünün durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, politikaların Eylül 2016’ya kadar aynı yönde hareket ettiği ve nihai hedefler arasında ciddi uyuşmazlıkların yaşanmadığı, bu tarihten itibaren politikaların ters yönde hareket etmeye başladığı ve nihai hedefler arasındaki çatışmaya bağlı olarak koordinasyon ihtiyacının arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar, Para Politikası, Makro İhtiyati Politika, Türkiye Ekonomisi

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu