Yıldız Deveci Bozkuş – Ermeni Tarih Ders Kitaplarında 1915 Olayları

Özet

Bu çalışmada özetle Ermenistan Cumhuriyeti’nde ilköğretim tarih ders kitabı olarak
okutulmakta olan kitaplarda 1915 Olayları’nın nasıl ele alındığı değerlendirilecektir.
Bu kapsamda ilk olarak Ermenistan’da mevcut Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
okutulmakta olan tarih ders kitaplarından özellikle 8 ve 11 sınıf tarih ders kitapları
temin edilecektir. Çalışmada 8 ve 11 sınıf Tarih ders kitaplarının seçilmesinde bu
ders kitaplarında diğerlerine oranlar 1915 konularına daha fazla yer verilmiş
olunmasıdır. Daha sonra bu ders kitaplarında söz konusu verilerin nasıl bir bakış
açısı ile ele alındığı üzerinde durulacaktır. Anılan verilerden hareketle 1915
Olayları’nın Ermenistan’da ilköğretim çocuklarına nasıl anlatıldığı ve bu sunuş
şeklinin Türkler ve Ermenilerin birbirini algılamasında nasıl bir etkiye sahip olduğu
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Ermeni, 1915 Olayları, Soykırım, Sevk ve İskân

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu